HSR-A型 HSR-LA型

HSR-A型 

在滑块的法兰部加工了螺纹安装孔特别方便组合,所有螺栓直径最大。

hsr-a (1)

HSR-LA型

具有与HSR-A型相同的横截面形状,加长了滑块的全长(L)、提升了额定负荷能力。                

       hsr-a (2)


尺寸表(可点选)   HSR-A型、HSR-LA型